Dotyczy firmy: CEMEX Polska

Znalezione aktualności: 80

31 marca 2020

Nowy Raport Zintegrowany CEMEX za 2019 rok

CEMEX opublikował Raport Zintegrowany za 2019 rok pt. „Innowacje dla lepszego świata”. Raport zawiera pełną analizę strategicznej wizji CEMEX, wyników operacyjnych, zasad ładu korporacyjnego i tworzenia wartości na poziomie globalnym. W raporcie została podkreślona także nowa strategia CEMEX dot. klimatu i jej wkład w stymulowanie innowacyjności w branży poprzez realizowanie nowych, wartościowych inwestycji.

24 marca 2020

Działania CEMEX w związku z epidemią COViD-19

CEMEX prowadzi aktualnie pilotażowy projekt, wsparcia szkół zlokalizowanych wokół zakładów w zakresie prowadzenia zdalnych zajęć lekcyjnych w okresie zamknięcia szkół. W projekt zaangażowani są również wolontariusze CEMEX.

19 marca 2020

CEMEX ogłasza nabór projektów społecznych w 10. edycji konkursu CEMEX-Tec Award

Już po raz dziesiąty Centrum Zrównoważonego Rozwoju CEMEX-Tecnologico de Monterrey ogłosiło globalny konkurs CEMEX-Tec Award. Po raz trzeci, nagroda zostanie przyznana projektom z krajów z całego świata. Od momentu powstania konkursu, wzięli w nim udział przedstawiciele 74 krajów.

2 marca 2020

Rusza kolejna edycja konkursu „Fabryka Pomysłów” Fundacji CEMEX

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” uruchomiła nabór projektów w 11 edycji konkursu „Fabryka Pomysłów”. Projekty mogą składać organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, kluby sportowe, gminne ośrodki kultury i spółdzielnie socjalne w określonych lokalizacjach do 6 marca 2020 roku.

20 grudnia 2019

CEMEX na świecie z nowym celem w obszarze wolontariatu pracowniczego

CEMEX ogłosił ustanowienie nowego celu w zakresie wolontariatu pracowniczego na 2020 rok, związanego z zobowiązaniem firmy do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz strategii biznesowej firmy, w którą wpisane jest budowanie lepszej przyszłości.

6 grudnia 2019

Poszukiwania prehistorycznych amonitów w kopalni CEMEX w Jaroszowcu

Grupa uczniów ze szkoły podstawowej w Chechle miała okazję wcielić się w rolę „archeologów”, odkrywając geologiczne skarby w kopalni dolomitu CEMEX w Jaroszowcu. Dzięki grantowi Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” dzieci z pomocą pracowników-wolontariuszy CEMEX poszerzały swoją wiedzę, szukając prehistorycznych skamieniałości.

5 listopada 2019

CEMEX szerzy wiedzę o prefabrykacji betonowej

CEMEX Polska oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu po raz trzeci zorganizowali seminarium dotyczące prefabrykacji betonowej w budownictwie mieszkaniowym. Tegoroczna edycja wydarzenia została poświęcona roli budownictwa prefabrykacyjnego w nowoczesnej architekturze oraz w zrównoważonym budownictwie mieszkaniowym

10 września 2019

CEMEX ogłasza konkurs „Młoda Architektura dla Miasta”

CEMEX Polska wspólnie z Urzędem Miasta Chełm i miesięcznikiem Builder ogłaszają konkurs pod nazwą „Młoda Architektura dla Miasta”. Celem konkursu jest zgromadzenie pomysłów i projektów na realizację elementów architektonicznych, mających uatrakcyjnić przestrzeń miejską Chełma. Nabór prac konkursowych ruszył 9 września 2019 roku.

6 sierpnia 2019

Jak prowadzić dialog z interesariuszami? Nowa publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu

“Różne oblicza dialogu. Inspirator dla firm” to tytuł najnowszej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prezentującej zasady komunikacji i współpracy z interesariuszami.

31 lipca 2019

CEMEX Polska nagrodzony godłem Konsumencki Lider Jakości 2019

CEMEX w Polsce po raz drugi otrzymał Złote Godło w ramach programu Konsumencki Lider Jakości 2019 w kategorii Cement. O przyznaniu Złotego Godła zadecydowała jakość produkcji, cena, duża dostępność na rynku oraz skuteczny dialog z klientami.