Zero waste

Metryka praktyki

Firma: LOTTE Wedel,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zero waste
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Aby osiągnąć cel zero waste, cały zakład LOTTE Wedel podlega pod pełną segregację odpadów. Kosze odpadowe są jasno oznaczone zdjęciami i opisami. Nowe opakowania analizowane pod kątem surowców recyklingowych – np. folia-laminat jest używana jako surowiec wtórny pod postacią granulatu. Dodatkowo w zakładzie jest prowadzona szeroka komunikacja uświadamiająca (przykładowa akcja: „Wrzesień miesiącem świadomości odpadowej”), realizowane są konkursy, tworzone są artykuły o odpadach w kwartalniku wewnętrznym „Temperówka”, prowadzona jest także komunikacja na monitorach umieszczonych w obszarze produkcji, a także lekcje jednoelementowe i warsztaty dla pracowników, prowadzone przez Organizację Odzysku. W obszarze produkcji prowadzone są samoaudyty, audyty miesięczne i wprowadzono cel „% waste” jako cel premiowy. Prowadzony jest proces harmonizacji opakowań, aby ograniczyć ilość produkowanych odpadów.