Zdrowie na 5

Metryka praktyki

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W celu edukacji współpracowników w temacie profilaktyki zdrowotnej oraz zachęcania do dbania o swoje zdrowie w Adamedzie został uruchomiony program Zdrowie na 5. Jest on obecny w firmie już od kilku lat. Są to regularnie organizowane w miejscu i czasie pracy akcje profilaktyki zdrowotnej.W 2018 roku były to m.in. konsultacje dermatologiczne, profilaktykanowotworowa, badania krwi, pomiary ciśnienia oraz szczepienia na grypę. We wszystkich wydarzeniach udział wzięło kilkuset pracowników.

Korzyścią z działań jest wzrost świadomości współpracowników z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz wdrażanie idei work-life balance.