Z głową – Pozbądź się wszystkiego, co nie jest Ci potrzebne – STUDIO 102

Metryka praktyki

Firma: Studio 102,
Branża: Marketing,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Projekt „Z głową” edukuje, w jaki sposób mądrze – praktycznie, opłacalnie i wygodnie – można pozbyć się rzeczy, które nie są już potrzebne, zgodnie z koncepcją 3R (Reduce/Reuse/Recycle). Podpowiada, do jakiego rodzaju odpadów rzecz jest zaliczana i gdzie można ją wyrzucić. Dostarcza również informacji o alternatywnym sposobie wykorzystania odpadu oraz inspiracji, co ciekawego można z niego stworzyć. Szczególną uwagę Projekt poświęca odpadom „trudnym”, które nie podlegają przetworzeniu i ponownemu wykorzystaniu.

Projekt uświadamia również, że podejmując decyzję zakupową, warto wybierać produkty, których opakowania podlegają przetworzeniu. Poza edukacją, jak można pozbyć się konkretnych odpadów, misją projektu jest wzbudzenie refleksji prowadzących do zmiany postaw i stylu życia na bardziej przyjazny środowisku. Wokół podejmowanych działań skupiają się zarówno podmioty chcące dzielić się swoją specjalistyczną wiedzą w zakresie recyklingu odpadów czy alternatywnego ich wykorzystywania (organizacje odzysku, firmy zajmujące się utylizacją, instytucje gminne zainteresowane gospodarką odpadową), jak i podmioty (instytucje publiczne, media, eko inicjatywy), które chcą zaangażować się w dystrybucję edukacyjnych treści.

Stronę projektu, która stanowi źródło wiedzy, odwiedza średnio 274 użytkowników miesięcznie.

W ramach partnerskiego działania z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku w 30 filiach zawisły plakaty edukacyjne. Rozdystrybuowane zostały również edukacyjne zakładki. W ramach kampanii w mediach społecznościowych (21.06-12.07) treści edukacyjne dotarły do 26 968 odbiorców. W trakcie trwania kampanii stroną zainteresowało się blisko 679 nowych użytkowników, którzy trafili na nią po raz pierwszy.

Działanie przyczyniło się do zbudowania zaangażowania społecznego pracowników firmy, którzy korzystając ze swoich kompetencji, rozwijają społecznie ważną inicjatywę. Działanie na zupełnie innym, niekomercyjnym polu oraz skupienie uwagi na społecznym temacie zaowocowało integracją pracowników. Projekt „Z głową” stał się platformą wymiany wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami. Partnerzy chętnie angażują się w jego tworzenie, widząc w projekcie narzędzie edukacyjne, które pozwala im dzielić się przydatnymi informacjami i wpływać w ten sposób korzystnie na środowisko.

Więcej informacji