Wdrożenie baterii nowej generacji do swoich wózków widłowych

Metryka praktyki

Firma: Grupa VELUX,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Zakład produkcyjny VELUX w Namysłowie przeprowadził pilotażowy program związany z wdrożeniem baterii nowej generacji do swoich wózków widłowych. Efektem tej inwestycji jest m.in. obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Po pozytywnych testach podjęto decyzję o systematycznym zastępowaniu zużytych akumulatorów nowymi bateriami XFC we wszystkich wózkach widłowych i elektrycznych wózkach ręcznych.