Wakacyjne wyzwanie

Metryka praktyki

Firma: Grupa VELUX,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wakacyjne wyzwanie – Summer Company Challenge – to program skierowany do pracowników firmy, którzy dzięki swojej aktywności sportowej tzn. bieganiu i jeździe na rowerze i zebranym punktom za pokonane kilometry, przyczynili się do przekazania środków pieniężnych na wsparcie, wybranej w głosowaniu pracowniczym, instytucji społecznej.

Projekt trwał od 15 czerwca do 30 września 2018 roku. Pracownicy chętni do udziału w programie stworzyli 11 zespołów, które przez ten czas rywalizowały ze sobą zbierając punkty za pokonane kilometry na rowerze lub biegając. Celem programu było osiągnięcie 20 tys kilometrów. Każda z drużyn wytypowała instytucję społeczną, którą chciałaby wesprzeć po zakończeniu akcji, a następnie wszyscy pracownicy VELUX Polska, w głosowaniu wybrali jedną z nich tj. Hospicjum Proroka Eliasza.

Dzięki zaangażowaniu pracowników udało się przekroczyć założony dystans i osiągnąć 21 175 km. W projekcie uczestniczyli zarówno pracownicy biurowi, jak i działający w terenie tj. przedstawiciele i doradcy handlowi. W sumie w projekt zaangażowało się 40 proc. pracowników.

Wdrożony program to doskonała okazja do promocji zdrowego stylu życia wśród pracowników i przy okazji pomocy potrzebującym. Inicjatywa ta spotkała się z dużym uznaniem pracowników VELUX Polska, którzy deklarowali chęć uczestnictwa w tego typu projektach. Przez cały czas trwania programu prowadzona była aktywna komunikacja wewnętrzna, która sprzyjała budowaniu dobrej atmosfery w firmie, lepszemu wzajemnemu poznaniu i integracji pracowników ze sobą i firmą. Projekt wzmocnił wizerunek VELUX Polska, jako dobrego pracodawcy, który promuje aktywność sportową wśród pracowników, a także wspiera instytucje społeczne.