Studia Drug Discovery & Development (DD&D)

Metryka praktyki

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Adamed został partnerem strategicznym nowatorskiego kierunku studiów na Uniwersytecie Jagielońskim. Studia Drug Discovery & Development prowadzone będą od roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowy kierunek studiów to oferta dla osób, które mają już dyplom ukończenia studiów wyższych i chcą kontynuować naukę, koncentrując się na aspektach identyfikacji i opracowywania nowych leków. Celem studiów jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów łączących zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu pracy nad lekiem z umiejętnościami praktycznymi. Adamed wspiera nowy kierunek studiów poprzez udział w kształtowaniu programu, wykłady kluczowych specjalistów, a także organizację staży dla najlepszych studentów. Udział Adamedu wpisuje się w strategię firmy wsparcia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a także jest inwestycją w przyszłe kadry wysoko wykwalifikowanych pracowników.