Rozmowa kwartału

Metryka praktyki

Firma: Wonga.pl,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W konkursie na rozmowę kwartału nagradzane są najlepsze rozmowy customer service oraz windykacyjne. Pracownicy wonga.pl, którzy zajmują się obsługą klientów, mogą zgłaszać do konkursu swoje rozmowy lub rozmowy koleżanek i kolegów. Nagrody pieniężne i statuetka wraz z uzasadnieniem, dlaczego te rozmowy są wyjątkowe, wręczane są na spotkaniu zorganizowanym dla wszystkich pracowników. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania pracowników, zwrócenie im uwagi na etyczne zachowania wobec klientów oraz na ich stosunek do obsługiwanych osób.