Projekt „Tacy Sami”

Metryka praktyki

Firma: ABC Czepczyński,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

„Tacy Sami” to projekt oparty na warsztatach i prelekcjach skierowany do uczniów szkół podstawowych. Podczas spotkań z uczniami, specjaliści przekazują wiedzę z zakresu specyfiki różnych niepełnosprawności oraz nawiązują do doświadczeń uczniów. Podczas warsztatów uczniowie mogą poczuć, jak świat odbiera osoba niewidoma, niedosłysząca czy poruszająca się na wózku inwalidzkim.

W ramach projektu stworzony został spot promujący wprowadzanie do szkół podstawowych lekcji związanych z zagadnieniami dotyczącymi niepełnosprawności, a także funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej. Odbywają się spotkania z nauczycielami i dyrektorami szkół, podczas których poruszane są kwestie dotyczące modelu edukacji włączającej w polskim systemie szkolnictwa.

W projekcie zaangażowani są sami uczniowie, osoby z niepełnosprawnościami, instytucje edukacyjne oraz NGO.

Środki na realizację projektu pozyskało Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Homini” w partnerstwie z Firmą ABC-Czepczyński, której pracownik prowadził i koordynował ten projekt.

„Tacy Sami” zyskało pozytywną opinię wśród nauczycieli i uczniów, a wiele instytucji edukacyjnych zgłosiło się z prośbą o przeprowadzenie warsztatów i wykładów.

Projekt „Tacy Sami” zyskał uznanie także innych środowisk, czego wyrazem może być fakt, że kapituła konkursu „Działania Godne Uwagi” przyznała projektowi nagrodę w kategoriach: „Edukacja, rozwój, przedsiębiorczość” oraz dla „Organizacja ze subregionu poznańskiego”.

Dzięki projektowi, nasza firma mogła włączyć się w innowacyjne działania dotyczące kształtowania postaw od najmłodszych lat, zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, także pod względem ich pracy i potrzeb z nią związanych, a także poznać nasze braki i słabości w tym zakresie.

Ze względu na wysoką ocenę projektu, jego innowacyjność i potrzeby związane z edukacją – Stowarzyszenie Homini i Firma ABC-Czepczyński podjęły decyzję, o dalszym prowadzeniu projektu w oparciu o własne środki. Projekt został zarekomendowany przez Kuratorium w Poznaniu i do ponad 5000 szkół podstawowych.

Praktyka realizowana jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Homini” i Zespołem Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie.

Tacy Sami

🎬Spot "Tacy Sami" – wideo mające za zadanie zwrócenie uwagi na kwestie związane z edukacją włączającą, a także edukację dotyczącą kształtowania pozytywnych i właściwych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.Wideo jest ostatnim elementem projektu dofinansowanego ze środków 💵 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.W ramach projektu odbyły się również warsztaty wakacyjne, warsztaty plastyczne, warsztaty poznawcze oraz prelekcje dotyczące specyfiki niepełnosprawności, kształtowania postaw i przełamywania stereotypów.Informacja o projekcie wraz ze spotem zostanie wysłana do wszystkich wielkopolskich 🏫 szkół podstawowych, co mamy nadzieję, wpłynie na kwestie dotyczące edukacji włączającej. Liczymy na to, że spot stanie się dobrym narzędziem dla nauczycieli, by podczas lekcji zacząć rozmawiać o niepełnosprawności, kształtować pozytywne postawy, uwrażliwiać uczniów pełnosprawnych, a także integrować ich ze środowiskiem uczniów z niepełnosprawnościami.Twórcą projektu jest Zastępca Prezesa Stowarzyszenia "Homini" p. Ewelina Maj, koordynatorami projektu byli p. Damian Kupczyk oraz p. Magdalena Lamcha.Serdecznie dziękujemy także naszym 👬Partnerom: Cak Międzychód, Fundacja Olandia, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Kamionnie, Firmie ABC-Czepczyński, bez których wsparcia, ten projekt nie mógłby zostać zrealizowany.Wielkie podziękowania oraz wyrazy uznania kierujemy dla 🎥Firmy VimeStudio oraz do p. Ziemowit Kaczmarek, który był realizatorem i wykonawcą spotu – dziękujemy za wsparcie, pomoc, każde dobre słowo, a także całe 💓 włożone w realizację.Zachęcamy do ❣👉udostępniania👈❣ spotu, dzielenia się nim – to pomoże w realizacji naszych celów, a także być może, stanie się początkiem zmian w kwestiach kształtowania postaw👩‍🎓 uczniów 👨‍🎓 i społeczeństwa w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Opublikowany przez Stowarzyszenie "Homini" w Międzychodzie 28 października 2017