Program stypendialny 100 na 100 im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego

Metryka praktyki

Firma: Totalizator Sportowy,
Branża: Rozrywka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja LOTTO i Totalizator Sportowy ufundowały program stypendialny 100 na 100 im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego. Program był skierowany do studentów, którzy będą w przyszłości tworzyć elitę naukową i intelektualną polskiego społeczeństwa. Fundacja zorganizowała nabór wniosków w formie ogólnopolskiego konkursu, a aplikujący studenci musieli wykazać się nie tylko wysokimi osiągnięciami w nauce, ale także posiadać szerokie zainteresowania oraz wrażliwość społeczną. Stypendyści otrzymali 100 rocznych stypendiów w łącznej kwocie 15 tys. zł, podzielonej na równe raty miesięczne po 1250 zł. Przyznane stypendium może być wykorzystane przez studentów na dalszy rozwój naukowy, jako inwestycja w obszary zainteresowań lub działalność społeczną. Natomiast 30% z tej kwoty stypendysta może przeznaczyć na indywidulane prywatne potrzeby.

https://www.fundacjalotto.pl/100stypendiow/