Program grantowy Grantspołeczni

Metryka praktyki

Firma: PKP Energetyka,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Program grantowy Grantspołeczni jest adresowany do wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej PKP Energetyka. Każdy pracownik może zgłosić do finansowania projekt, który będzie realizowany w ramach wolontariatu pracowniczego, we współpracy z partnerem instytucjonalnym, np. szkołą, przedszkolem. Uczestnicy mogą dodatkowo zaproponować wspólną realizację inicjatywy innym pracownikom, członkom rodzin czy przyjaciołom. W ocenie projektu liczą się: poziom zaangażowania, liczba wolontariuszy i wpływ społeczny. Wysokość jednego grantu wynosi maksymalnie 3 tys. zł.