Pracownicy KP dla bezdomnych zwierząt

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Pracownicy Kompanii Piwowarskiej z browarów w Tychach, Białymstoku i Poznaniu oraz centrali firmy w Warszawie postanowili wesprzeć podopiecznych schronisk dla zwierząt. Akcje polegały m.in. na odremontowaniu pomieszczeń, zbudowaniu bud – tak, aby stworzyć bezpieczne i godziwe warunki dla bezdomnych zwierząt. Ponadto wolontariusze zakupili karmę, a także spacerowali z psami. W 2018 roku w tej formie udzielono wsparcia miejskim schroniskom dla zwierząt w Białymstoku, Poznaniu, Tychach i Tomarynach.