Polpharma Digital Community – narzędzie dialogu wewnętrznego

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Cyfryzacja to trend, który będzie zmieniał system opieki zdrowotnej stawiając w centrum pacjenta i wykorzystując najnowsze technologie. Polpharma chce podążać w tym kierunku i być nie tylko producentem leków, ale też dostawcą systemowych rozwiązań wspierających pacjenta w dbaniu o zdrowie. Chce także poprawiać efektywność działania poprzez cyfryzację biznesu. Dla osiągnięcia tych celów konieczna jest cyfrowa transformacja firmy. To przekonanie dało początek Cyfrowej Społeczności Polpharmy (CSP)
Polpharma stawia na zaangażowanie i pomysłowość pracowników, a nie inicjatywy narzucane odgórnie. Dlatego postanowiła zaprosić wszystkich chętnych pracowników do interdyscyplinarnego, nieformalnego zespołu transformacji cyfrowej. Cyfrowa Społeczność Polpharmy łączy osoby z różnych działów i różnych poziomów organizacji oraz burzy funkcjonujące w organizacji silosy. To forum wymiany pomysłów i dyskusji na temat najskuteczniejszych sposobów cyfryzacji firmy i systemu opieki zdrowotnej. CSP wykorzystuje innowacyjny potencjał pracowników i ułatwia przepływ informacji. Platformą współpracy jest cyfrowe narzędzie – MS Teams, które umożliwia dialog online, biorąc pod uwagę, że członkowie CSP są rozsiani po całej Polsce. Oprócz tego organizowane są spotkania i warsztaty (np. Digital Exploitation).

Wskaźniki dotychczasowych działań projektu:
• 86 członków Cyfrowej Społeczności Polpharmy reprezentujących 40 departamentów i jednostek organizacyjnych z 4 lokalizacji Grupy Polpharma

• 8 grup tematycznych i kanałów, w których pracują uczestnicy

• 200 inicjatyw i pomysłów na transformację cyfrową firmy wygenerowanych przez Społeczność tylko w roku 2018

Działania CSP nadały znaczące tempo procesowi transformacji cyfrowej firmy. Sprawiły, że digitalizacja stała się naturalnym elementem strategii innowacyjnego rozwoju Polpharmy. Firma pozyskała wiele wartościowych pomysłów, które będą wdrażane w kolejnych latach. Pracownicy, którzy do tej pory nie mieli odpowiedniego adresu, gdzie mogliby zgłaszać digitalowe inicjatywy zyskali wewnętrznego partnera, przyjmującego nowe pomysły i poddającego je dyskusji. Wpłynęło to na zaangażowanie pracowników, ich satysfakcję i poczucie wpływu. Cross-funkcjonalny charakter Społeczności umożliwił rozwój współpracy zespołowej ponad silosami. Ponadto, dzięki edukacyjnemu oddziaływaniu CSP, wzrosła cyfrowa świadomość pracowników, którzy do tej pory często mieli bardzo ogólną wiedzę na temat digitalizacji.

Dialog wewnętrzny w ramach CSP będzie kontynuowany i rozwijany. Rośnie liczba uczestników Społeczności. Stała się ona kołem zamachowym cyfrowej transformacji firmy i wygenerowała wiele inicjatyw, które stopniowo będą wdrażane. Przyszłe miesiące i lata to działania na rzecz wprowadzania sztucznej inteligencji i robotyzacji do procesów produkcyjnych, sprzedażowych i wspierających biznes oraz digitalizację systemu opieki zdrowotnej.