PKO Bohaterom

Metryka praktyki

Firma: PKO Bank Polski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Wolontariusze ze stołecznych oddziałów PKO Banku Polskiego zainicjowali akcję pomocy dla powstańców Warszawy. W ramach projektu PKO Bohaterom, przez cały rok, udzielają im konkretnej pomocy, a dzięki kontaktom ze Związkiem Powstańców Warszawskich dobrze znają ich potrzeby. Zaczęło się, 2 lata temu, od przygotowania dla powstańców paczek z żywnością z okazji świąt Bożego Narodzenia. Potem, pracownicy zaangażowali się w odnowienie mieszkania pani Zofii Brączek (powstańczy pseudonim „Renia”). Zostało ono wyremontowane i wyposażone w nowe sprzęty dostosowane do potrzeb osoby starszej. Następnie pozyskano mieszkanie dla pana Janusza Walędzika (pseudonim „Czarny”). Bankowi wolontariusze je wykończyli, wyposażyli i pomogli wprowadzić się kombatantowi. Potem pracownicy warszawskich oddziałów Banku, we współpracy z kolegami z Elbląga zaangażowali się w przystosowanie do potrzeb osoby niepełnosprawnej łazienki, pani Ludwiki, uczestniczki Powstania Warszawskiego mieszkającej w Elblągu.

W ciągu roku, wolontariusze PKO Banku Polskiego zebrali środki, które przeznaczyli na pomoc 108 powstańcom.