On Demand Community Volunteers

Metryka praktyki

Firma: IBM,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Obecni i emerytowani pracownicy IBM w ramach programu On Demand Community Volunteers działają w projektach wybranych przez siebie instytucji i organizacji rządowych poprzez angażowanie się w inicjatywy z zakresu ekologii, edukacji i wzmacniania społeczności. Wykorzystują do tego swoje kompetencje zawodowe. W przypadku, gdy wolontariusz zgłosi co najmniej 40 godzin pracy na rzecz instytucji, firma dodatkowo przyznaje jej także grant.