Odpowiedzialna reklama Grupy Adamed

Metryka praktyki

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialny marketing
Dokument źródłowy: Raport 2017

Każda firma zobowiązana jest prawnie i etycznie kształtować prawdziwe i spójne komunikaty reklamowe. W 2017 roku Grupa Adamed została jednym z sygnatariuszy Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety. Dokument wypracowany został przez organizacje branżowe i ma na celu wprowadzenie wysokich standardów i jednolitych zasad w sposobie komunikacji, promocji i reklamy tej kategorii produktów spożywczych. Odpowiedzialna reklama dla konsumenta oznacza gwarancję rzetelnej i jasnej informacji na temat suplementów diety. Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety został zainicjowany i opracowany przez cztery branżowe organizacje. KRSiO (Krajowa Rada Suplementów i Odżywek), PASMI (Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty), Związek Producentów i Dystrybutorów SUPLEMENTY POLSKA oraz POLFARMED (Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych), które zrzeszają większość działających na polskim rynku producentów i dystrybutorów suplementów diety. Jest to pierwsza samoregulacja tej branży w Europie.