Mój własny kąt

Metryka praktyki

Firma: ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Mój własny kąt to projekt Grupy Enea, który zapraszał do współpracy społeczności wolontariackie działające w firmach poznańskich. Projekt zakładał remont pokoju seniora przez jedną grupę wolontariuszy, przy jednoczesnym spędzeniu z seniorem czasu podczas działań remontowych przez drugą grupę wolontariuszy. Przed działaniami wszyscy wolontariusze uczestniczyli w warsztatach, które przygotowały zespoły na pracę z osobami starszymi i niesprawnymi fizycznie.