Liderki Veolii

Metryka praktyki

Firma: Grupa Veolia,
Branża: Energetyka, Recykling,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci

W grupie Veolia w Polsce kobiety stanowiąc 18% wszystkich pracowników, natomiast w kadrze zarządzającej (TOP100 managerów) odsetek kobiet wynosi aż 35%. W zarządzie każdej z naszych 8 spółek jest co najmniej 1 kobieta a aż 4 z nich są prezesami. Projekt Liderki Veolii, który wystartował w 2017 roku. To inicjatywa, która ma na celu wzmacnianie networkingu i przywództwa kobiet w firmie.
Projekt funkcjonuje pod patronatem Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Dwa razy w roku, organizowane jest dwudniowe Seminarium z udziałem zarówno gości wewnętrznych (prezesi naszych spółek) i ekspertów zewnętrznych. Uczestniczki spotkały się m.in. z profesor Małgorzatą Fuszarą, Dorotą Warakomską, Ewą Ewart oraz uczestniczyły w warsztacie z Ewą Woydyłło. Co roku, stowarzyszenie Liderek Veolii bierze aktywny udział w ogólnopolskim Kongresie Kobiet. Seminaria służą wymianie doświadczeń, dobrych praktyk, wzajemnego poszukiwania najlepszych rozwiązań. Poruszane podczas wystąpień warsztaty dotyczą rozwoju osobistego, zarządzania czasem i stresem. Wystąpienie mówców inspirujących stają się pretekstem do dyskusji w gronie uczestniczek. Projekt jest też referencją dla innych spółek Veolii na całym świecie.

Od 2012 systematycznie, wskaźnik kobiet w kadrze menedżerskiej wzrastał z poziomu 18% do 35% w 2018.Ta tendencja oraz bycie referencją w Grupie Veolia na świecie jest dla najważniejszym wskaźnikiem projektu.

Projekt wspiera tendencję utrzymania i podwyższania wskaźnika kobiet w kadrze zarządzającej, tym samym realizując jedno z wyzwań strategii Grupy. Zdecydowanie promuje różnorodność i równość szans w Veolii w Polsce oraz wzmacnia przywództwo kobiet- managerów Veolii. Dzięki rozwojowi kompetencji, przyspieszają ich kariery i budowane jest ich zaangażowanie.

Planowane jest powołanie Rady Programowej Projektu, złożonej z członkiń Stowarzyszenia i wypracowanie planów działań na kolejne lata.