Książka dla seniora

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W firmie Pelion realizowana jest dobra praktyka Książka dla seniora. W ramach zbiórki pracownicy przekazują zebrane lektury do Centrów Aktywnego Seniora w Łodzi. O akcji informowani są za pomocą e-maili, gazet firmowych, a także w mediach społecznościowych i na stronie internetowej. W przedsięwzięcie angażują się również dzieci pracowników, organizujące zbiórki w swoich szkołach.

Do Centrów przekazano już ok. 400 książek. Przekazywane są również  wydawane przez spółki Pelion czasopisma o zdrowiu takie jak Magazyn 60+ czy Magazyn Dbam o Zdrowie.