Konkurs grantowy „Wolontariusze AmRest”

Metryka praktyki

Firma: AmRest,
Branża: Restauracje,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Konkurs grantowy „Wolontariusze AmRest” ma na celu inspirowanie pracowników do wspierania lokalnych społeczności. Proste zasady pozwalają na udział pracownikom każdego szczebla. Wystarczy zebrać min. trzyosobową grupę koleżanek i kolegów z pracy, a następnie wypełnić wniosek, przedstawiając cel projektu oraz kosztorys. Komisja konkursowa nagradza najlepsze zgłoszenia kwotą do 3 tysięcy złotych. Ocenie zostają poddane m.in. faktyczna praca i zaangażowanie pracowników oraz promowanie aktywności społecznej w środowisku lokalnym. Co oznacza, że wyróżnione zostają projekty, w których pracownicy wykazują się sprawczością i entuzjazmem, a także zachęcają do udziału innych. W 2018 r. odbyła się rekordowa edycja nagrodzonych zostało niemal 30 projektów w Polsce oraz 10 w Czechach.