Kobieca Strona Biznesu

Metryka praktyki

Firma: Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Kobieca Strona Biznesu to inicjatywa stworzona przez kobiety i dla kobiet. Celem programu jest zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach managerskich w Santander Bank Polska S.A.

Spotkania, które bank proponuje w ramach programu mają inspirować do rozwoju, działania, tworzyć przestrzeń na wzajemne wsparcie, rozwijać wspólną sieć networkingową oraz tworzyć z sukcesem biznes zintegrowany oparty na różnorodności. Co ważne, w spotkaniach mogą uczestniczyć również mężczyźni.
W ramach projektu organizowany jest między innymi mentoring członków Zarządu dla kobiet pracujących w banku na stanowiskach managerskich, czy spotkania inspiracyjne dla kobiet (prowadzone między innymi przez Dorotę Wellman, Joannę Malinowską-Parzydło, Urszulę Dudziak).

Po każdym spotkaniu uczestnicy są proszeni o wypełnienie krótkiej ankiety oceniającej wydarzenie. Głosy uczestników pozwalają ulepszać program oraz inspirują do kolejnych wydarzeń.

Efektem działań jest to, że wśród kadry kierowniczej banku wyższego szczebla kobiety stanowią 44,6% (względem 37,12% w 2017r.), a wśród kierownictwa szczebla średniego odsetek ten wynosi aż 62,0% (względem 60,64% w 2017r.).

Program będzie kontynuowany w kolejnym roku.