Klasa patronacka w Ostrołęce

Metryka praktyki

Firma: Energa,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W 2017 r. spółka Energa Elektrownie Ostrołęka z Grupy Energa i Miasto Ostrołęka rozpoczęły współpracę w kwestii rozwoju szkolnictwa zawodowego i powołania klasy patronackiej w Ostrołęce.

Celem działań było objęcie opieką oddziału szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce, kształcącego w zawodzie energetyka i tym samym zniwelowanie luki pokoleniowej i kompetencyjnej w branży energetycznej oraz wdrażanie dobrych praktyk. W ramach porozumienia, Spółka zobowiązała się m.in. do wyposażenia w pomoce naukowe i narzędzia klasę oraz pracownie zajęć praktycznych, organizowania wyjazdów dla uczniów szkoły do elektrowni/elektrociepłowni/zakładów energetycznych Grupy Energa znajdujących się w innych miastach oraz objęcia klasy opieką koła Stowarzyszenia Energetyków Polskich. W 2019 roku w klasie I o profilu Technik Energetyk kształci się 20 uczniów, a w klasie II – 21 uczniów.