iPOZytwni

Metryka praktyki

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W odpowiedzi na potrzeby środowiska medycznego Grupa Adamed stworzyła platformę wymiany doświadczeń i wiedzy dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – iPOZytwni. Platforma daje możliwość uczestniczenia w Interdyscyplinarnych Dialogach z dowolnego miejsca na świecie przez internet i smartfon. Konferencja inaugurująca odbyła się 30 listopada 2017 r. w Warszawie. W transmisji wzięło udział 780 uczestników.