Gazetki kwartale CR

Metryka praktyki

Firma: Aldi,
Branża:
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W 2019 roku ALDI przygotował w każdym kwartale gazetki CR, w całości poświęcone tematyce CSR i działaniom firmy. Gazetki były dostępne dla klientów w sklepie, a także online. W artykułach firma zwracała uwagę na tematy BIO, fairtrade, świadomego wyboru, dobrostanu zwierząt, etycznego łańcucha
dostaw, surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł itp. W sumie ukazały się cztery gazetki.