Fundrising w komunikowaniu wpływu społeczno-ekonomicznego

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola HBC Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Marketing zaangażowany społecznie
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Coca-Cola HBC Polska zaangażowała się we wsparcie polskiego start-upu EcoBean, który opracował technologię przetwarzania odpadów z fusów kawy w filozofii zero waste na brykiet opałowy oraz do grilla. Firma nagrała dwuminutowe wideo o swoim wpływie społeczno-ekonomicznym i zaprosiła interesariuszy do zapoznania się z nim. Każde wyświetlenie oznaczało dotację dla start-upu, który pracuje nad usprawnianiem swojej technologii. Zebrano ponad 10 tys. zł.