Formy – Fabryka inicjatyw

Metryka praktyki

Firma: Fabryki Mebli "FORTE",
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

W ramach programu Formy – Fabryka inicjatyw pracownicy Grupy FORTE mogą zgłaszać swoje pomysły działań skierowanych do lokalnych społeczności i starać się o wsparcie finansowe i pozafinansowe na ich realizację. Projekty powinny być związane z promocją edukacji, zdrowia, sportu i rekreacji, a także wyrównywaniem szans lub ochroną środowiska czy promocją oraz rozwojem kultury. Jednym z warunków uczestnictwa w programie jest zebranie przez lidera grupy pracowników, którzy zrealizują wspólny projekt. Zgłaszane inicjatywy wybierane są przez Komisję programu. Główne kryteria wyboru to przygotowanie merytoryczne, zakładany duży wkład pracy własnej i zaangażowanie wolontariuszy. Ważne też, aby dotyczyły one działań bliskich wartościom FORTE, którymi są: wrażliwość, odpowiedzialność, rozwój i współpraca. Na realizację jednego projektu można otrzymać do 7 000 złotych.  Inicjatywy realizowane są w ciągu 3 miesięcy od momentu ogłoszenia zwycięskich projektów.