Ergonomia dla każdego

Metryka praktyki

Firma: Lyreco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Program Ergonomia dla każdego adresowany jest do wszystkich pracowników Lyreco. Przynajmniej dwa razy w tygodniu pracownicy otrzymują informację komunikowaną w intranecie na portalu MyLyreco2.0. Projekt ergonomia jest podzielony na działania w 3 obszarach: pracownicy sprzedaży, pracownicy magazynu oraz pracownicy biura.

Zagadnienia dotyczą ergonomii w samochodzie i za biurkiem, transportu ręcznego, bezpieczeństwa w czasie urlopu, substancji chemicznych, przygotowanie do zimy.

Dodatkowo, co miesiąc przeprowadzany jest konkurs o tej samej tematyce. Pytania konkursowe mają na celu zachęcenie pracowników do zapoznania się z treścią materiałów informacyjnych, która powinna kształtować prawidłowe postawy dotyczące ergonomicznych zachowani. Wśród pracowników, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi losowane są nagrody w postaci ergonomicznych gadżetów. Odpowiedzi przesyłane są mailem lub w formie papierowej. Informacje o osobach nagrodzonych komunikowane są mejlowo oraz w intranecie, na tablicy w magazynie i w RDC-ach. W 2017 roku, po zakończeniu programu, 26 pracowników, którzy w comiesięcznych konkursach udzielili najwięcej prawidłowych odpowiedzi, wyróżniono nagrodami specjalnymi.

Kryterium sukcesu dla firmy było zmniejszenie liczby wypadków przy pracy w roku 2017. Wynik w 2017 roku został poprawiony w porównaniu z rokiem 2016 – liczba wypadków została zmniejszona do czterech.