Eko Odkrywcy

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Eko Odkrywcy to edukacyjny konkurs grantowy firmy Henkel Polska skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych z całego kraju. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu autorskiego, niepublikowanego wcześniej pomysłu na projekt badawczy pozwalający badać i wyjaśniać prawa zachodzące w przyrodzie, a jednocześnie związany z ochroną środowiska naturalnego. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać m.in. opis planowanych celów i działań, listę uczestników i realizatorów projektu, budżet i harmonogram projektu oraz inne materiały dotyczące realizacji pomysłu (np. ilustracje), które pozwolą jury wybrać najciekawsze, warte wsparcia projekty. Nagrodą w konkursie jest grant przyznawany na realizację zaplanowanego projektu – otrzymują go trzy zespoły. Projekty konkursowe poddawane są ponadto głosowaniu internautów – dla zespołu, który otrzyma najwięcej głosów, przyznawana jest nagroda specjalna na Wyprawę Badawczą lub aranżację „Zielonej klasy”.

Projekt Eko-Odkrywcy z roku na rok cieszy się rosnącą popularnością. W ostatniej edycji programu zgłosiły się 172 zespoły z całej Polski. Członkowie Jury, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele Fundacji Nasza Ziemia, zauważają, że zgłaszane pomysły są coraz ciekawsze i projektowane z coraz większym rozmachem.

Więcej informacji: