Dzień Bezpiecznego Internetu

Metryka praktyki

Firma: Hewlett-Packard,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Dzień Bezpiecznego Internetu to warsztaty dla dzieci i młodzieży z wrocławskich placówek edukacyjnych zorganizowane i zrealizowane przez wolontariuszy z Hewlett Packard Enterprise. Celem zajęć było podniesienie świadomości korzystania z technologii cyfrowych i internetu. Podczas warsztatów poruszone były następujące kwestie: odpowiedzialność użytkownika sieci, kultura i szacunek w sieci, cyberzagrożenia, możliwości technologiczne i edukacyjne obecnych urządzeń informatycznych oraz rozwiązań cyfrowych.

W akcji uczestniczyło aktywnie około 20 wolontariuszy z HPE (trenerów). W 2018 roku w ramach inicjatywy przeprowadzono ponad 15 warsztatów, w których wzięło udział blisko 300 dzieci i młodzieży w wieku 10 – 14 lat. Ponadto HPE nawiązało dzięki inicjatywie współpracę wrocławskimi placówkami opiekuńczo-edukacyjnymi (Fundacja „Tobiaszki”) oraz szkołami podstawowymi (nr 45, nr 91).