Dostawy bez dodatkowych opakowań

Metryka praktyki

Firma: Lyreco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zero waste
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Ponad 50% dostaw wysyłanych do klientów Lyreco Polska to dostawy bez dodatkowych opakowań. Klienci otrzymują towar w takiej formie, w jakiej dotarł on do Lyreco.

Ten sposób przewożenia papieru, mleka, wody, tonerów, itp. pozwala zaoszczędzić ogromną ilość tektury.