Czystsza produkcja

Metryka praktyki

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Firma Adamed Pharma uruchomiła instalację do ozonowania, która poprawia parametry jakościowe ścieków z zakładu produkcyjnego w Pabianicach. Efektywność mechanizmu jest mierzona poprzez wykonywanie analiz CHZT w laboratorium ochrony środowiska. Pomiary robione są 1–2 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb. Działania w ramach praktyki Czystsza produkcja poprawiły jakość odprowadzanych ścieków z zakładu. Planowane jest monitorowanie i kontynuowanie podjętych inicjatyw.