„Alkohol to odpowiedzialność. Pij rozważnie”

Metryka praktyki

Firma: Diageo Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Firma DIAGEO opracowała aplikację online, wykorzystującą schemat quizu, pod tytułem „Alkohol to odpowiedzialność. Pij rozważnie”. Pięć pierwszych pytań służyło sprawdzeniu i przekazaniu podstawowej wiedzy o alkoholu i jego wpływie na organizm. W przypadku błędnej odpowiedzi aplikacja podpowiadała tę prawidłową w łatwiejszej do zapamiętania formie. Aby zachęcić do udziału w quizie, szóste pytanie miało charakter konkursowy i wymagało zmierzenia się z zagadnieniem, które testowało asertywność uczestnika. W ciągu trwania kampanii kontakt z materiałami edukacyjnymi miało blisko 5,5 mln osób.