Akcja Caritas

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 2 - Zero głodu

W roku 2017 wszystkie oddziały PGE Obrót z PGE Polska Grupa Energetyczna wsparły akcję charytatywną Caritas. Organizacja przekazała spółce listę potrzebnych produktów do zorganizowania wspólnych wigilii, jak również w celu przygotowania indywidualnych paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących. W projekt Caritas włączyli się pracownicy spółki, którzy zbierali zarówno żywność, jak i pieniądze, które zostały przeznaczone na zakup żywności przekazanej potrzebującym rodzinom. W akcję zaangażowała się także sama spółka, przeznaczając w formie bonów Sodexo środki na zakup potrzebnej żywności.