Akademia Umiejętności opracowała program na rzecz promocji zawodu sprzedawcy w szkołach branżowych

Metryka praktyki

Firma: Grupa Eurocash,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Akademia Umiejętności działająca w Grupie Eurocash opracowała program na rzecz promocji zawodu sprzedawcy w szkołach branżowych, który prowadzony jest pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji. W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzony został cykl szkoleń i warsztatów edukacyjnych, w którym wzięło udział ponad 130 uczniów z 6 szkół branżowych.

W ramach programu opracowano także specjalny program płatnych praktyk zawodowych, który umożliwia młodym dalszy rozwój zawodowy. W 2019 roku przyłączyła się do inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Przeprowadziła spotkania w całym kraju, w celu przybliżenia uczniom szkół branżowych i techników zawodu sprzedawcy.

Trenerzy zachęcali młodych ludzi do samodzielnego określenia swoich predyspozycji do pracy w sektorze handlu oraz pomagali im odkryć ich własne zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności zawodowe. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się także, jakie perspektywy daje praca w handlu.