Akademia Liderów Wolontariatu

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Akademia Liderów Wolontariatu to grupa pracowników PZU prowadzących na poziomie regionalnym działania informacyjne i promocyjne związane z wolontariatem pracowniczym. Organizowane są specjalne szkolenia dla liderów, które mają na celu podnoszenie ich kompetencji w zakresie organizowania oraz komunikowania o działaniach wolontariackich i zachęcania do angażowania się i motywowania pracowników.