Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport – Grupa Agora

Metryka praktyki

Firma: Grupa Agora,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport została powołana do życia przez AMS, wchodzącą w skład Grupy Agora, i jest kontynuacją projektu „AMS dla Integracji”. Skupia się na problemach i zagadnieniach związanych z życiem, aktywnością i rolą społeczną osób niepełnosprawnych. Pomysłodawcami i pracownikami fundacji są szermierze na wózkach, sportowcy, paraolimpijczycy, wielokrotni medaliści Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Wśród działań wymienić można m.in.: spotkania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (lekcje tolerancji, integracji, nauki o drugim człowieku, empatii, promocja bezpiecznych zachowań, i zasad fair play z codziennym życiu), promocja zaangażowania w sport pracowników firmy a także dzieci z niepełnosprawnościami sprężonymi, promocja bezpiecznych zachowań poprzez publikację tematycznych komiksów w warszawskim metrze. „Wygraj życie dzięki marzeniom” to jeden z projektów fundacji, który polega na organizacji spotkań integracyjno-edukacyjno-sportowych. Zajęcia prowadzą m.in. niepełnosprawni sportowcy a wśród nich – paraolimpijczycy. Projekt kierowany jest do szkół i placówek edukacyjnych i zakłada że łącznie weźmie w nim udział ponad 13 000 osób – dzieci i młodzieży z całej Polski. Zajęcia oparte są na pokazie interakcyjnym, gdzie na przemian wyświetlane są filmy edukacyjne i przeprowadzane zabawy z elementami ćwiczeń sportowych. W ramach programów „Wygraj życie dzięki marzeniom” oraz „Pasja, Integracja, Bezpieczeństwo” zorganizowano 200 spotkań w 130 placówkach w 8 miejscowościach a uczestniczyło w nich 19 000 osób. Kolejny projekt, „Trenuj z mistrzem”, zakładał organizację 8 obozów rehabilitacyjno-sportowych dla osób w wieku 7-19 lat. „Trenuj z mistrzem” i „Polskie Nadzieje Olimpijskie” zaowocowały w sumie dziewięcioma obozami, w których wzięło udział 250 osób w 4 miejscowościach. Partnerami byli PFRON, Fundacja Polsat, BZ WBK, Mercedes Benz. Fundacja zainicjowała też pilotażowy program „Akademia Młodych KMD” przy współpracy z duńską firmą informatyczną KMD, w ramach którego 16 licealistów wyłonionych w konkursie uczestniczyło w realizacji profesjonalnych projektów IT w 5 grupach mentoringowych. Z kolei projekt „Klub Szermierza” w 2016 roku zaczął przynosić oczekiwane rezultaty. W tej chwili pod opieką jest 22 dzieci w tym 8 z różnymi niepełnosprawnościami. Zawodnicy startowali ponad dwudziestokrotnie w zawodach różnej rangi zdobywając ogółem 13 miejsc na podium.