Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 10

1. Sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2018

2. Rekonstrukcja historycznego fortepianu marki Buchholtz

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kultura i sztuka
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności,
Dokument źródłowy: Raport 2018

3. Stypendium Bona Fide

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2018

4. Program grantowy Czuwamy! Pamiętamy!

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2018

5. Program Grantowy „Moje miejsce na Ziemi”

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności,
Dokument źródłowy: Raport 2018
Strona 1 z 2