Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 2

1. Eco aware

Firma: LPP,
Branża: Handel, Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoprodukty
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne,
Dokument źródłowy: Raport 2018

2. Stworzenie Fundacji LPP

Firma: LPP,
Branża: Handel, Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności,
Dokument źródłowy: Raport 2018