Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 8

1. Get the Basics – Zdobądź podstawy

Firma: AmRest,
Branża: Restauracje,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2018

2. Poleć Przyjaciela

Firma: AmRest,
Branża: Restauracje,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2018

3. Z własnym kubkiem

Firma: AmRest,
Branża: Restauracje,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zero waste
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu,
Dokument źródłowy: Raport 2018

4. Współpraca ze Stowarzyszeniem SIEMACHA

Firma: AmRest,
Branża: Restauracje,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 1 - Koniec z ubóstwem, Cel 4 - Dobra jakość edukacji,
Dokument źródłowy: Raport 2018

5. Harvest

Firma: AmRest,
Branża: Restauracje,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 2 - Zero głodu,
Dokument źródłowy: Raport 2018
Strona 1 z 2