Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 10

1. Budowanie kultury feedbacku

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2018

2. Uwalniamy wodę z butelek

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2018

3. MegaMisja z Postnikiem

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji,
Dokument źródłowy: Raport 2018

4. „Wyłącz ego. Zrozum drugiego”

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, Cel 4 - Dobra jakość edukacji,
Dokument źródłowy: Raport 2018

5. Strategia CSR Orange Polska

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2018
Strona 1 z 2