Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 15

1. Wytyczne OECD

Firma: CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów,
Dokument źródłowy: Raport 2018

2. Adaptacja nowych pracowników

Firma: CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji,
Dokument źródłowy: Raport 2018

3. Akcja innowacja

Firma: CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2018

4. „Clean Footprint”

Firma: CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu,
Dokument źródłowy: Raport 2018

5. Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej

Firma: CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 4 - Dobra jakość edukacji,
Dokument źródłowy: Raport 2018
Strona 1 z 3