Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 20

1. BEneFIT

Firma: Bank BGŻ BNP Paribas (BNP Paribas Bank Polska),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2018

2. Chatbot, który uczył pomagać

Firma: Bank BGŻ BNP Paribas (BNP Paribas Bank Polska),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Innowacje społeczne
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności,
Dokument źródłowy: Raport 2018

3. Carpooling

Firma: Bank BGŻ BNP Paribas (BNP Paribas Bank Polska),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2018

4. Jednostka ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju

Firma: Bank BGŻ BNP Paribas (BNP Paribas Bank Polska),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 7 - Czysta i dostępna energia,
Dokument źródłowy: Raport 2018

5. Klienci indywidualni mogą zakupić instalację fotowoltaiczną

Firma: Bank BGŻ BNP Paribas (BNP Paribas Bank Polska),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoprodukty
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 7 - Czysta i dostępna energia,
Dokument źródłowy: Raport 2018
Strona 1 z 4