Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 9

1. Nasz biznes jest w Sklepach

Firma: Castorama,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2018

2. Z własnym kubkiem

Firma: Castorama,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,
Dokument źródłowy: Raport 2018

3. Kwiaty za elektrograty

Firma: Castorama,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności, Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu,
Dokument źródłowy: Raport 2018

4. Piątek FSC®

Firma: Castorama,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 15 - Życie na lądzie,
Dokument źródłowy: Raport 2018

5. Majsterkowo w walce ze smogiem

Firma: Castorama,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 4 - Dobra jakość edukacji,
Dokument źródłowy: Raport 2018
Strona 1 z 2