Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 39

1. Innowacje racjonalizatorskie i usprawniające w PGE GiEK

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2018

2. Program adaptacji zawodowej dla pracowników Grupy Kapitałowej PGE „Włącz Prąd”

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji,
Dokument źródłowy: Raport 2018

3. Taryfa antysmogowa

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 7 - Czysta i dostępna energia,
Dokument źródłowy: Raport 2018

4. Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ)

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2018

5. Soliński Klaster Energii

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Odnawialne źródła energii
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności, Cel 7 - Czysta i dostępna energia, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2018
Strona 1 z 8