Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 5

1. Raben Cup

Firma: Grupa Raben,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 5 - Równość płci, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2018

2. Miesiąc bezpieczeństwa

Firma: Grupa Raben,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2018

3. #RabenExpress

Firma: Grupa Raben,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Marketing zaangażowany społecznie
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 2 - Zero głodu,
Dokument źródłowy: Raport 2018

4. eco2way

Firma: Grupa Raben,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu,
Dokument źródłowy: Raport 2018

5. Nie bądź dziki

Firma: Grupa Raben,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo na drodze
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2018