Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 2

1. Eco KPMG

Firma: KPMG,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 15 - Życie na lądzie, Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne,
Dokument źródłowy: Raport 2018

2. Wolontariat rodzinny w Wilanowie

Firma: KPMG,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności,
Dokument źródłowy: Raport 2018