Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 4

1. Program grantowy Lechstarter

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności,
Dokument źródłowy: Raport 2018

2. Monitoring równości płac kobiet i mężczyzn

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 5 - Równość płci,
Dokument źródłowy: Raport 2018

3. KP dla Centrum Praw Kobiet w Gdańsku

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności,
Dokument źródłowy: Raport 2018

4. Pracownicy KP dla bezdomnych zwierząt

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności,
Dokument źródłowy: Raport 2018