Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 9

1. Polpharma Digital Community – narzędzie dialogu wewnętrznego

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2018

2. Analizy zawartości API

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne,
Dokument źródłowy: Raport 2018

3. Program doktoratów wdrożeniowych

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2018

4. Strefa na Zdrowie

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2018

5. BIO Akademia

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2018
Strona 1 z 2