Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 12

1. Tydzień Zdrowia

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2018

2. Dzień Bezpieczeństwa

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2018

3. Jutro bez smogu

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2018

4. Ogród Zimowy

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu, Cel 15 - Życie na lądzie,
Dokument źródłowy: Raport 2018

5. Sprzątanie brzegów rzeki Dłubni

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 14 - Życie pod wodą, Cel 15 - Życie na lądzie,
Dokument źródłowy: Raport 2018
Strona 1 z 3