Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 6

1. Kalendarze

Firma: Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoprodukty
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu,
Dokument źródłowy: Raport 2018

2. Wspieranie przedsiębiorczości młodych poprzez Program Rozwoju Przedsiębiorczości (PRP)

Firma: Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2018

3. Zasady Postępowania Pracowników Citi

Firma: Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2018

4. Pride Network Poland

Firma: Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności, Cel 5 - Równość płci,
Dokument źródłowy: Raport 2018

5. Szkolenie dla pracowników na temat różnorodności i utajonych uprzedzeń

Firma: Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 5 - Równość płci,
Dokument źródłowy: Raport 2018
Strona 1 z 2